2009. november 8., vasárnap

Dilemmák a GRI Indexnél

A GRI Index nagyon fontos eleme a jelentésnek, és jó index nélkül nem lehet GRI jelentés a jelentés. Ez azért van így, mert az az olvasó, aki konkrét információt keres, azt az indexen keresztül egyértelműen meg kell találnia.

Alapelvárások
A lényeg az, hogy minden a jelentésben szereplő indikátor szerepeljen az indexben, és mindegyik mellett szerepeljen az oldalszám ahol megtalálható. Ha az indikátor szöveges leírását, vagy annak rövidített változatát is beszerkesztjük, az segíti a megértést, de én a magam részéről nem ragaszkodom hozzá, mert aki ez alapján keresi a kívánt adatot, az valószínűleg tudja, hogy melyik jelzés mit jelent. Ennek főleg akkor van jelentősége, ha hely szűkében vagyunk.  

Hivatkozások az indexben
Oldalszámos hivatkozás esetén igyekezzünk 1-2 oldalra korlátozni a hivatkozást. Ha honlapra linkelünk az indexből, akkor a pontos címet kell megadni, nem elég csak a nyitóoldal címe. Bizonyos esetekben az adott indikátorra vonatkozó választ is megadhatjuk magában az indexben, pl. ha első jelentést adunk ki, akkor a "3.2 A legutóbbi jelentés dátuma" indikátornál beírhatjuk egyszerűen, hogy "Ez a vállalat első jelentése", vagy ha nem volt az év során szervezeti, méretbeli változás (van ilyen vállalat?), akkor a "2.9 A szervezet méretében, szerkezetében vagy tulajdonviszonyaiban a jelentéstételi időszak alatt történt jelentős változások" , akkor elegendő beírni az indexbe, hogy "Nem történt változás".

Nem releváns indikátorok
Nehezebb a helyzet azoknál a kötelező indikátoroknál, amik a mi vállalatunkra nem relevánsak. Sajnos, a többé-kevésbé elterjedt hazai gyakorlattal ellentétben nem elég annyi, hogy "Nem releváns", hanem indokolnunk kell, hogy miért. Sőt a szervezeti profilt érintő indikátorokat a GRI álláspontja szerint nem lehet kizárni, kivéve, ha a szervezet igazolja, hogy az adott információ a szervezet esetében jogilag lehetetlen. Magyarországon jellemzően a szervezetek jogi formájához kapcsolódóan merülhet fel ez az eset, pl. Kft., Bt., civil szervezet nem rendelkezik igazgatótanáccsal, elnökkel. Pl. "4.2 A legfelsőbb szintű irányító testület elnöke ügyvezetői szerepkörrel is rendelkezik-e" kérdésre az a válasz, hogy "Vállalatunk jogi formája kft., és mint ilyen nem rendelkezik igazgatósággal, ezért elnöke sincsen."

Teljesítményt bemutató indikátorok
Mi a helyzet akkor, ha a teljesítményre vonatkozó indikátorok közül van olyan, amelyik szervezetünkre nem releváns. Sajnos, azt az indikátort nem számolhatjuk bele a C szinthez kötelező 10, illetve a B szinthez kötelező 20 indikátorhoz. A megfelelési szintek teljesítéséhez 10 ill. 20 megválaszolt indikátort kell a jelentésünknek tartalmaznia. Közkedvelt az Emberi jogi kérdésekre vonatkozó HR indikátorok "pipálása" azzal, hogy a gyermek (HR6) ill. kényszermunkára (HR7) vonatkozó indikátorokra azt válaszoljuk, "Betartjuk a vonatkozó jogszabályokat". Ez csak akkor fogadható el, ha lehivatkozzuk a konkrét jogszabályt is, pl. "Betartjuk a Magyar Köztársaság Alkotmánya  vonatkozó szabályozását (70/B. §) mely szerint (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához. (2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga. (3) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének. (4) Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz."

Más a helyzet, ha az A szint teljesítésére törekszünk, amikor minden alapindikátorról jelentenünk kell (illetve ha van, akkor a szektor specifikusakról is). Ebben az esetben bizonyos indoklások elfogadhatóak. Az indoklásnak szerepelnie kell a GRI Content Indexben, 1-3 mondatban, de az adott vállalatra specifikusnak kell lennie. A következő indoklások fogadhatóak el:
  • Ha az információ nem releváns. A szervezetnek indokolnia kell, hogy az ő esetében az adott információ miért nem releváns, miért nem lényeges. Ezt összefüggésbe kell hoznia üzleti folyamataival. Pl. EN11 (biodiverzitás): Létesítményeink városi környezetben helyezkednek el, biodiverzitásban gazdag terület nincs a közvetlen környezetükben.
  •  Ha az információ nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben be kell mutatni, hogy mik az adatok gyűjtésének korlátai és a szervezet milyen eszközökkel törekszik ezen korlátok megszüntetésére. Nem feltétlenül kell konkrét dátumhoz kötni a megfelelést, de utalni kell arra, hogy rövid-, közép- vagy hosszútávon várható, hogy a szervezet számára az információ rendelkezésre fog állni. Amennyiben egy szervezet nem tervezi, hogy az adott indikátorhoz kapcsolódóan adatokat gyűjt és tart nyilván, úgy a jelentés nem felelhet meg az „A” megfelelési szintnek.
  • Az adott információ közlése nem megengedett. Ez csak abban az esetben fordulhat elő, ha az adott információ közlését jogszabály tiltja, vagy üzleti titoknak minősül.
Önmagukban magyarázat nélkül az alábbi indoklások nem elfogadhatóak:
  • A teljesítmény indikátor a jelentésben nem szerepel
  • A teljesítményindikátor nem lényeges/jelentős
  • A teljesítményindikátor nem alkalmazható
  • A teljesítményindikátorra vonatkozó információ nem áll rendelkezésre
Részleges v. teljes teljesítés
Nemzetközi szinten és itthon is terjed az a gyakorlat, hogy a vállalatok a GRI indexben feltüntetik, hogy részleges vagy teljes az adott indikátorról beszámolójuk. Ezzel a vállalat elismeri, hogy nem megfelelően jelent egy adott indikátorról, márpedig akkor azt az indikátort nem számolhatja teljesítettként. Ez a kötelező profil indikátorok esetében a megfelelést lehetetlenné teszi. Ha azért gondoljuk részlegesnek a teljesítést, mert egyszerűen nem tudunk mit írni, mert pl. nincsen beépítve a felsővezetők prémiumába a szociális és környezeti teljesítmény (4.5), akkor az nem részleges teljesítés, hanem azt kell leírnunk, hogy ezek az elemek még nincsenek beépítve.

A teljesítményt bemutató indikátorok esetében lehet részleges a teljesítés, ha nem tudunk adatokat megadni, csak szöveges bemutatást. Viszont ha az adatokat csak az idén kezdtük el gyűjteni, és a jelentésbe beírjuk, hogy azért nem áll rendelkezésünkre 3 év adata, mert csak idén (v. tavaly) kezdtük el gyűjteni, az véleményem szerint nem számít részleges teljesítésnek.

Még egyszer hangsúlyozom, hogy a C és B szint teljesítéséhez 10 ill. 20. teljes megfelelésű indikátorra, és a kötelező profil indikátorokra is mind szükség van!

Kérdések esetén állok rendelkezésre az Alternate Kft. ingyenes GRI Hotline szolgáltatása keretében.Ha szeretné ellenőriztetni jelentése GRI megfelelését, de a teljes hitelesítésre még nincs kerete, úgy figyelmébe ajánlom az Alternate Kft. GRI megfelelés ellenőrzése szolgáltatását.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése